Gene6 FTP Server

Link Download Gene6 FTP Server chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ 001 File Joiner and Splitter 4.0 Cồng cụ cắt nối file

🖼️
 • Phát hành: Welltek Software
 • Đã bao giờ bạn thấy những file dạng .001, .002, .003 , v...v và không biết làm gì với chúng? Những file đó là các phần của một file lớn đã được cắt...
 • windows Version: 4.0.5
 • Đánh giá: 33
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 170.306

🖼️ Secure Eraser 4.101 Xóa các tập tin, thư mục vĩnh viễn

🖼️
 • Phát hành: ASCOMP Software
 • Secure Eraser là phần mềm xóa các tập tin, thư mục vĩnh viễn và làm sạch hệ thống của bạn.
 • windows Version: 4.101
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 468

🖼️ FileSieve 3.0

🖼️
 • Phát hành: Joseph Cox
 • FileSieve là tiện ích giúp sao chép, di chuyển thư mục, tập tin và sắp xếp, phân loại theo yêu cầu.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.864

🖼️ SgfEditor 1.05 Đọc và tạo file SGF miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Billchi
 • SgfEditor là phần mềm đọc và viết các file *.sgf, chỉnh sửa cây trò chơi, v.v... Nó sở hữu một số lệnh hữu ích để nhận xét trò chơi, bao gồm cả việc lưu trong chế độ xem ngược để gửi một bản sao đến đối thủ. Bạn cũng có thể sử dụng SgfEditor như một bàn cờ vây để chơi game.
 • windows Version: 1.05
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 248

🖼️ MySecretFolder 5.3 Bảo vệ thư mục

🖼️
 • Phát hành: WinAbility Software
 • MySecretFolder™ là một ứng dụng mạnh tuy thế lại rất dễ sử dụng để ẩn hoặc khóa những thư mục riêng tư khỏi con mắt tò mò của những user khác dùng chung máy tính. MySecretFolder là một ứng dụng mạnh tuy thế lại rất dễ sử dụng để ẩn hoặc khóa những thư mục riêng tư khỏi con mắt tò mò của những user khác dùng chung máy tính.
 • windows Version: 5.3
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.312
Xem thêm Dữ liệu - File