GiliSoft USB Lock 3.0

Link Download GiliSoft USB Lock chính:

🖼️ Protegent Internet Security i13.7 Ứng dụng bảo mật máy tính mạnh mẽ

🖼️
 • Phát hành: Unistal Systems
 • Protegent Internet Security là một phần mềm bảo mật máy tính mạnh mẽ, mang đến cho người dùng khả năng ngăn ngừa virus, malware, spyware, vv cũng như bảo vệ dữ liệu quan trọng của mình khỏi bị mất.
 • windows Version: i13.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 54

🖼️ Digital Document Shredder Server Edition v2011

🖼️
 • Phát hành: SafeIT Security
 • Digital Document Shredder - Server Edition sẽ xóa dữ liệu quan trọng trên ổ cứng máy tính để phần mềm khác không thể truy cập nó hoặc khôi phục ổ cứng
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 182

🖼️ ID Folder Protector

🖼️
 • Phát hành: Fastlink2
 • Hầu hết người dùng máy tính, đặc biệt những máy tính không phải là tài sản cá nhân đều có nhu cầu giữ bí mật một số file hoặc một số thư mục, tránh sự tò mò vô ý hoặc cố ý của người nào đó.
 • windows
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.771

🖼️ LockAnEXE 1.22

🖼️
 • Phát hành: SecretFileSoftware com
 • LockAnEXE là một tiện ích chuyên dùng để khóa các tập tin thực thi (*.EXE), giúp bạn ngăn cấm người khác cài đặt/sử dụng các chương trình tiện ích khi chưa được sự đồng ý của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.622

🖼️ Avast Ultimate Bộ 4 phần mềm bảo mật mạnh mẽ cho máy tính

🖼️
 • Phát hành: AVAST Software
 • Avast Ultimate là gói phần mềm bảo mật tất cả trong một, đáp ứng được hầu hết nhu cầu bảo mật máy tính cơ bản. Mua Avast Ultimate ngay nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí mà vẫn có bảo mật PC cao.
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 260
Xem thêm Bảo mật