Hide-IP-Browser Ẩn địa chỉ IP khi lướt Web

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 6,9 KB
  • Lượt xem: 532
  • Lượt tải: 493
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Ẩn địa chỉ IP của bạn thực sự là kỹ thuật mà có thể giúp bạn bảo vệ nhận dạng của bạn trong khi trình duyệt web. Bằng cách sử dụng Hide-IP-Browser bạn có thể lướt web bất kỳ trang web, trang web dựa trên các dịch vụ Email, Newsgroups, Web Blog và Diễn đàn bằng cách sử dụng một địa chỉ IP khác nhau.


Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.