Google Photos 1.1.4.11

🖼️ Torrent Ratio Keeper Monster

🖼️
 • Phát hành: TorrentRatioKeeper Team
 • Torrent Ratio Keeper tự động điều chỉnh dung lượng download và upload khi tải torrent, giúp ratio luôn giữ mức ổn định, tránh trường hợp “down nhiều hơn up”.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 587

🖼️ Send Anywhere 1.9 Chia sẻ dữ liệu miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Estmob
 • Send Anywhere là công cụ chia sẻ dữ liệu nhanh chóng và rất tiện ích cho phép chia sẻ dữ liệu số ngay lập tức dựa trên công nghệ mạng ngang hàng P2P mà không cần tới công nghệ lưu trữ đám mây điện toán.
 • windows Version: 1.9.7.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.976

🖼️ Advanced ETL Processor Enterprise Phần mềm xử lý dữ liệu doanh nghiệp

🖼️
 • Phát hành: DB Software Laboratory
 • Advanced ETL Processor Enterprise được sử dụng để trích xuất dữ liệu từ file Excel, phân loại dữ liệu, xóa dữ liệu trùng lặp và tải lại vào cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp, chạy các quy trình được lưu trữ hay SQL script.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 710

🖼️ USBDeviceShare 2.2 Chia sẻ thiết bị USB qua mạng LAN

🖼️
 • Phát hành: SysNucleus
 • USBDeviceShare là một ứng dụng đơn giản cho phép bạn chia sẻ các thiết bị USB qua mạng LAN. Nó sẽ giúp bạn kết nối thiết bị USB từ xa qua mạng.
 • windows Version: 2.2.0.17
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.969

🖼️ Solway's Internet Search 2.2

🖼️
 • Phát hành: Kevin Solway
 • Solway’s Internet Search là phần mềm tích hợp sức mạnh của 11 công cụ tìm kiếm hàng đầu như: Google, Altavista, All the Web… nhưng dung lượng chỉ 417KB.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.909
Xem thêm Lưu trữ - Đồng bộ - Chia sẻ