GT Recovery

Link Download GT Recovery chính:

🖼️ Orion File Recovery Software Phục hồi các file đã bị xóa

🖼️
 • Phát hành: NCH Software
 • Orion File Recovery Software là phần mềm tìm kiếm và phục hồi các file bị xóa trên ổ cứng, ổ đĩa của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.552

🖼️ Magic Uneraser 3.3 Khôi phục dữ liệu nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: East Imperial Soft
 • Magic Uneraser là một công cụ phục hồi dữ liệu đơn giản và dễ sử dụng. Với công cụ hữu ích này, người dùng có thể nhanh chóng khôi phục bất kỳ dạng tập tin nào từ các phân vùng FAT và NTFS.
 • windows Version: 3.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.524

🖼️ Outlook Express Repair Toolbox Khôi phục dữ liệu từ các file *.DBX

🖼️
 • Phát hành: Repair Toolbox
 • Outlook Express Repair Toolbox là công cụ hữu hiệu để giúp người sử dụng trong quá trình khôi phục dữ liệu từ các file *.DBX trong chương trình Microsoft Outlook Express.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 779

🖼️ Free Memory Card Recovery

🖼️
 • Phát hành: Free memory card recovery
 • Phần mềm khôi phục dữ liệu hiệu quả và rất đáng tin cậy trong việc truy hồi dữ liệu mất từ thẻ nhớ do virus tấn công hay bất kì lỗi nào khác.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.481

🖼️ Crash Proof Chống mất mát dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Unistal Systems
 • Crash Proof là phần mềm chống mất dữ liệu được thiết kế để ghi lại các chỉ mục file/thuộc tính ổ đĩa đồng thời liên tục cập nhật chúng vào khoảng thời gian định sẵn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 520
Xem thêm Khôi phục dữ liệu