Hard Disk Sentinel Professional 5.61

Tải xuống Hard Disk Sentinel Professional 5.61

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Hard Drive Inspector Pro 4.30 Build 225 Theo dõi hoạt động của ổ cứng

🖼️
 • Phát hành: Altrixsoft
 • Hard Drive Inspector là chương trình giúp bạn theo dõi quá trình hoạt động của ổ cứng một cách hiệu quả đồng thời cảnh báo cho bạn những nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra cho ổ cứng của bạn.
 • windows Version: 4.30 Build 225
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.397

🖼️ Disk Space Analyzer 7.4 Phân tích không gian ổ đĩa

🖼️
 • Phát hành: Windsty
 • Disk Space Analyzer là một phần mềm tiện ích miễn phí cho ta các hình dung cơ bản về cách sử dụng không gian đĩa...
 • windows Version: 7.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.020

🖼️ SSDLife Portable Pro Kiểm tra sức khỏe cho ổ đĩa SSD

🖼️
 • Phát hành: BinarySense
 • SSDlife 2.2.42 sẽ giúp bạn thực hiện điều này, nó là một công cụ chuyên dụng có chức năng chẩn đoán sức khỏe của ổ đĩa SSD dựa trên các vi mạch lưu trữ dữ liệu.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.625

🖼️ SSDLife Pro Kiểm tra sức khỏe cho ổ đĩa SSD

🖼️
 • Phát hành: BinarySense
 • SSDlife 2.2.42 sẽ giúp bạn thực hiện điều này, nó là một công cụ chuyên dụng có chức năng chẩn đoán sức khỏe của ổ đĩa SSD dựa trên các vi mạch lưu trữ dữ liệu.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.317

🖼️ Hardware Identify 2.0 Kiểm tra và xác định phần cứng máy tính

🖼️
 • Phát hành: Tweaking
 • Hardware Identify là phần mềm xác định phần cứng được cài đặt trên máy tính để có thể tìm chính xác driver cần phải cài đặt cho các phần cứng đó.
 • windows Version: 2.0.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 545
Xem thêm Kiểm tra Phần cứng