Hot Virtual Keyboard 8.0.2.0

Link Download Hot Virtual Keyboard chính:

🖼️ AD Tidy

🖼️
 • Phát hành: Cjwdev
 • AD-Tidy là một tiện ích miễn phí giúp xóa bỏ các tài khoản máy tính và người dùng không còn sử dụng nữa trong miền Active Directory.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 296

🖼️ PhotoWizz Tự động chuyển tập tin từ ổ đĩa USB vào máy tính

🖼️
 • Phát hành: Canopus-Ware
 • PhotoWizz 1.0.0.2 là một phương tiện truyền thông xử lý thẻ kỹ thuật số hoạt động như Windows autoplay để nhanh chóng di chuyển hoặc sao chép nội dung từ ổ đĩa USB và thẻ nhớ vào máy tính của bạn, mà không có sự tương tác của người dùng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 859

🖼️ Caffeine 1.81 Ứng dụng ngăn máy tính nghỉ, khóa màn hình tự động

🖼️
 • Phát hành: Zhorn Software
 • Caffeine 1.81 là ứng dụng ngăn máy tính chuyển sang chế độ nhàn rỗi do đó ngăn chặn các hoạt động khóa màn hình, chuyển sang chế độ ngủ hay xuất hiện màn hình bảo vệ.
 • windows Version: 1.81
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 146

🖼️ UAC Snooze 1.0.1

🖼️
 • Phát hành: JB Systems
 • Bạn có thể sử dụng UAC Snooze, một tiện ích khay hệ thống đưa UAC của Vista về trạng thái “nghỉ ngơi” trong một khoảng thời gian nào đó...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.261

🖼️ RoboTask

🖼️
 • Phát hành: NeoWise Software
 • Robotask chạy những tác vụ phức tạp mà Scheduled Task không chạy đáp ứng được. Nó chuyên dùng để thay thế chức năng Scheduled tasks của Window.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 335
Xem thêm Tiện ích máy tính