iMindMap 10.1.1d

Tải xuống iMindMap 10.1.1d

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được
🖼️
  • Teamwork Projects Phần mềm quản lý dự án

  • Teamwork Projects là một phần mềm đắc lực cho các doanh nghiệp trong việc lập ngân sách, hợp tác, theo dõi vấn đề, thông báo, quản trị nguồn lực, quản lý công việc và các dự án cho mục đích cá nhân cũng như toàn doanh nghiệp.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Simple Dashboards Phần mềm hỗ trợ ra quyết định

  • Simple Dashboards là phần mềm tạo bảng điều khiển (dashboard) hỗ trợ ra quyết định hiệu quả cho các nhà quản lý doanh nghiệp. Với một loạt các yếu tố, công cụ mạnh mẽ để phân tích dữ liệu và lập kế hoạch Simple Dashboards sẽ là trợ lý đắc lực cho bạn khi cần đưa ra các quyết định kinh doanh.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • CSM Click Phần mềm cập nhật game tự động cho phòng máy

  • CSM Click là phần mềm tự động cập nhật source game mới nhất xuống các máy trạm. Đặc biệt không cần mở xuyên băng khi sử dụng đồng bộ cùng phần mềm đóng băng Disk Protection trong gói sản phẩm của CSM.
  • Xếp hạng: 5 18 Phiếu bầu
;
Xem thêm Hỗ trợ doanh nghiệp