Internet Spirit

Link Download Internet Spirit chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • Prism for Firefox 1.0b1

  • Prism 1 là phiên bản vừa được Mozilla ra mắt với chức năng đưa những website bạn ưa thích ra ngoài desktop để truy cập một cách nhanh chóng nhất...
  • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Tweak IE 1.0

  • Công cụ Tweak IE cho phép người dùng tùy chỉnh Internet Explorer UI để phù hợp với yêu cầu của bạn, dễ dàng từ một giao diện.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • AutoPager

  • Autopager là add-on tự động nạp sẵn các trang kế tiếp link tới trang đang duyệt hiện tại trên Firefox, sẵn sàng khi bạn cuộn xuống dưới cùng trang.
  • Xếp hạng: 1 2 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Trình duyệt web