iOS 16 Beta (file IPSW)

Link Download iOS 16 chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • iZiRing for iOS Quản lý cuộc gọi điện thoại
  • iZiRing là dịch vụ điện thoại dành cho Khách hàng thực hiện cuộc gọi không giới hạn đến người thân của mình tại Việt Nam hay bất kỳ nơi đâu có kết nối Internet với chi phí cố định hằng tháng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • SendStuffNow for iPhone
  • SendStuffNow là dịch vụ gửi file, được bảo mật, có thể chuyển file đi thông qua cloud bất kể giới hạn dung lượng đính kèm của email là bao nhiêu.
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
;
Xem thêm Quản lý điện thoại