Julia Language 0.3.8

Link Download Julia Language chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • StNotepad Trình soạn thảo văn bản trong suốt

  • Sự thay thế notepad này là một ứng dụng rất hữu ích với phong cách lạ mắt. Ngày nay các hệ điều hành đang ngày càng tỏ ra trực quan hơn và điều quan trọng là các ứng dụng của bạn nên thích hợp với phong cách đó.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Xamarin Công cụ phát triển native app cho cả Android, iOS và Windows

  • Xamarin hay Xamarin Studio là công cụ phát triển native app cho Android, iOS và Windows trong ngôn ngữ lập trình C# với đầy đủ tính năng mạnh mẽ. Với Xamarin bạn sẽ không phải lập trình nhiều lần, xây dựng ứng dụng gốc cho nhiều nền tảng trên một cơ sở dữ liệu code C# được chia sẻ, sử dụng cùng một IDE, ngôn ngữ và API.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Araneae Phần mềm lập trình web đa tiện ích

  • Araneae là trình biên tập ngôn ngữ lập trình chuyên nghiệp. Với phần mềm hỗ trợ lập trình Araneae, người dùng có thể làm việc với nhiều tài liệu khác nhau như HTML, XHTML, CSS, JavaScript, PHP...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Công cụ Lập trình