ExpertPDF Split PDF 3.4.0 Phần mềm tách file PDF

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 3.4.0
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 2,6 MB
 • Lượt xem: 103
 • Lượt tải: 58
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

ExpertPDF Split PDF là phần mềm tách file PDF cho .NET có chứa file epsplitpdf.dll là một assembly có thể được link tới bất kì 1 ứng dụng .NET nào. Với phần mềm này, người dùng có thể cắt file PDF và sử dụng rất nhiều lựa chọn.

Các tham chiếu trong file CHM
Các tham chiếu đầy đủ trong file CHM của ExpertPDF Split PDF

ExpertPDF Split PDF cho phép người dùng cắt file PDF, dễ dàng link tới bất kì ứng dụng .NET nào, dù là Win32, ứng dụng console hoặc website ASP.NET 2.0 hoặc 4.0.

Đặc điểm chính của phần mềm ExpertPDF Split PDF

 • Thư viện và mẫu cho môi trường .NET để cắt file PDF.
 • Công cụ command line để cắt file PDF cho Win32.
 • Tách số trang nhất định từ 1 file PDF.
 • Đếm số trang trong file PDF.
 • Trích xuất trang từ ổ cứng hoặc memory stream.
 • Hỗ trợ ASP.NET 2.0, 3.5, 4.0, 4.5.

Giới thiệu phần mềm ExpertPDF Split PDF

Với phần mềm này, người dùng có thể cắt lấy những trang nhất định từ 1 file PDF hoặc cắt file PDF thành nhiều file nhỏ với số lượng trang tùy ý. Nếu cần thêm tính năng cắt file PDF vào ứng dụng .NET, dù là Win32 hay ASP.NET thì bạn có thể sử dụng thư viện .NET trong file tải về. Trong thư mục tải về, bạn sẽ tìm thấy hướng dẫn sử dụng rất chi tiết trong file CHM, TXT hoặc hướng dẫn online với file HTML.

Hướng dẫn cách sử dụng chi tiết
Hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng trong file HTML

ExpertPDF Split PDF có thể được sử dụng trong bất kì ứng dụng nào để chia tách file PDF. File tải về bao gồm thư viện phát triển cho .NET 2.0 hoặc .NET 4.0 và cả 1 ứng dụng console trong thư mục Bin (nằm trong thư mục mẫu). Mã nguồn cho công cụ command line cũng được tìm thấy trong thư mục mẫu.

Lớp chính của assembly là PDFSplitManager. Trước tiên người dùng sẽ cần tạo một ví dụ cho lớp PDFSplitManager và sau đó gọi phương pháp tách và trích xuất. Một ví dụ của lớp này có thể được xây dựng bằng cách cụ thể hóa các lựa chọn ghép file, như ví dụ của lớp PDFDocumentOptions hoặc sử dụng các lựa chọn mặc định. Bạn có thể tìm thấy tham chiếu đầy đủ của lớp và phương pháp assembly trong file SplitPDF-API.chm. Nhìn chung, ExpertPDF Split PDF là phần mềm giúp người dùng dễ dàng tách file PDF với nhiều tính năng và đặc biệt là các file hướng dẫn rất chi tiết về cách sử dụng.

Nguyễn Thúy

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Tìm thêm: Tách file PDF