Python 3.12.3 Ngôn ngữ lập trình cơ bản

Tải về

4,1 (104) Python Software Foundation Miễn phí 262.585 Dung lượng: 25,5 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 8/10/11

Python 3.12 ngôn ngữ lập trình đang ngày càng phổ biến, và cũng là ngôn ngữ thường được chọn để giảng dạy những người mới học lập trình.

Giao diện phần mềm lập trình Python
Giao diện phần mềm ngôn ngữ lập trình Python

Tải Python - Ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất

Phần mềm Python hoàn toàn tạo kiểu động và dùng cơ chế cấp phát bộ nhớ tự động; do vậy nó tương tự như Perl, Ruby, Scheme, Smalltalk, và Tcl. Python được phát triển trong một dự án mã mở, do tổ chức phi lợi nhuận Python Software Foundation quản lý.

Theo đánh giá của Eric S. Raymond, Python là ngôn ngữ có hình thức rất sáng sủa, cấu trúc rõ ràng, thuận tiện cho người mới học lập trình. Cấu trúc của Python còn cho phép người sử dụng viết mã lệnh với số lần gõ phím tối thiểu.

Ban đầu, phần mềm lập trình Python được phát triển để chạy trên nền Unix. Nhưng rồi theo thời gian, nó đã “bành trướng” sang mọi hệ điều hành từ MS-DOS đến Mac OS, OS/2, Windows, Linux và các hệ điều hành khác thuộc họ Unix.

Ngôn ngữ lập trình Python sử dụng các đối tượng (object), lớp (class) và ngôn ngữ cú pháp (syntax) để giúp người dùng tạo, chỉnh sửa và phát triển ứng dụng. Code viết trong Python có thể được biên dịch khi tạo file exe độc lập.

Ngôn ngữ lập trình này là “xương sống” của nhiều ứng dụng phần mềm được phát triển nhằm mục đích thương mại hoặc học tập. Nó bao gồm một thư viện lớn với nhiều công cụ định sẵn. Python download miễn phí.

Python liên tục được cập nhật nhằm đáp ứng nhu cầu người dùng

Tính năng chính của Python

 • Syntax rõ ràng, dễ đọc
 • Định hướng đối tượng trực quan
 • Biểu thức tự nhiên cho code
 • Hỗ trợ đầy đủ module và các gói phân cấp
 • Xử lý lỗi dựa trên phương pháp loại trừ
 • Nhiều loại dữ liệu phân cấp
 • Thư viện theo tiêu chuẩn mở rộng và module bên thứ ba cho mỗi tác vụ
 • Dễ dàng viết tiện ích mở rộng và module trong C, C++ (hoặc Java cho Jython, ngôn ngữ .NET cho IronPython)
Cập nhật Python mới nhất

Cập nhật Python mới nhất

Python 3.12.3:

 • Cho phép kiểm soát độ trễ Expat >=2.6.0 bằng 5 phương pháp mới:
  • xml.etree.ElementTree.XMLParser.flush()
  • xml.etree.ElementTree.XMLPullParser.flush()
  • xml.parsers.expat.xmlparser.GetReparseDeferralEnabled()
  • xml.parsers.expat.xmlparser.SetReparseDeferralEnabled()
  • xml.sax.expatreader.ExpatParser.flush()
 • Cập nhật gói libexpat lên 2.6.0.
 • Sửa lỗi treo có thể xảy ra trong collections.deque.index() khi deque được sửa đổi đồng thời.
 • Khóa truy cập ssl.SSLContext.cert_store_stats() và ssl.SSLContext.get_ca_certs() vào cửa hàng chứng chỉ, khi ssl.SSLContext được chia sẻ qua nhiều thread.
 • Xử lý biểu thức ngôi sao không chính xác.
 • Cập nhật mã C HACL* project tích hợp từ luồng trên, được sử dụng trong nhiều biểu thức không thông qua OpenSSL trong build hiện có. Điều này hạn chế được lỗi kết nối định nghĩ biểu tượng C hiếm gặp.
 • Đối với INSTRUMENTED_CALL_FUNCTION_EX, thiết lập arg0 thành sys.monitoring.MISSING thay vì event None for CALL.
 • Bắt đầu thread mới và tạo quy trình thông qua os.fork() sẽ ngăn chặn lỗi thoát toàn bộ thread.
 • Đảm bảo INSTRUMENTED_CALL_FUNCTION_EX luôn nhận lệnh gọi.
 • Sửa lỗi xử lý object.__reduce__() nội bộ.
 • Sửa lỗi vị trí xuất hiện thông báo lỗi xác nhận sai.
 • Sửa lỗi tính năng tokenize.untokenize() xử lý sai tên unicode.
 • Vá toàn bộ lỗi nhỏ do người dùng báo cáo hoặc tồn tại trên các phiên bản cũ.
4,1 (104) Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 3.12.3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 25,5 MB
 • Lượt xem: 298.368
 • Lượt tải: 262.585
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 8/10/11
Tìm thêm: Python

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm