Junk Files Cleaner dự phòng

Tải xuống Junk Files Cleaner dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Junk Files Cleaner dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download Junk Files Cleaner chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ USB Oblivion (32-bit) Xóa sạch dấu vết kết nối CD-ROM và USB

🖼️
 • Phát hành: USB Oblivion
 • USB Oblivion 1.7.0.0 là phần mềm tiện ích miễn phí cho Windows được sử dụng để xóa những dấu vết kết nối của đĩa CD-ROM và ổ đĩa USB với máy tính trong một phiên làm việc bất kì nào đó của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.808

🖼️ MindStick Cleaner 1.0 Làm sạch máy tính Windows của bạn

🖼️
 • Phát hành: MindStick Software
 • MindStick Cleaner là một công cụ miễn phí làm sạch máy tính Windows của bạn chỉ trong một vài phút.
 • windows Version: 1.0.0.0
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 408

🖼️ RecImg Manager 1.1 Sao lưu và phục hồi Windows 8

🖼️
 • Phát hành: Slimware Utilities
 • RecImg Manager là một giải pháp mới cho người dùng để khôi phục và cài đặt lại toàn bộ hệ điều hành Windows 8 cùng các phần mềm trong thời gian ngắn mà không làm mất đi các tài liệu cá nhân hoặc các tập tin.
 • windows Version: 1.1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 636

🖼️ BootSafeXP Portable

🖼️
 • Phát hành: Foolish IT
 • BootSafeXP Portable là một ứng dụng nhỏ được thiết kế giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng khởi động lại Windows XP trong chế độ Safe Mode
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 441

🖼️ Folder Cleaner 1.0 Xóa tệp tin và thư mục rác

🖼️
 • Phát hành: Gogago
 • Folder Cleaner là một ứng dụng Windows giúp người dùng tất cả file tạm thời, file rác và tất cả các file không mong muốn và thư mục con trong các thư mục mẹ.
 • windows Version: 1.0.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 128
Xem thêm Tiện ích máy tính