Kaspersky Small Office Security 13.0.4.233

Link Download Kaspersky Small Office Security chính:
🖼️
  • Abylon CryptDrive

  • Các tập tin được lưu trữ trên máy tính có thể được xử lý không đúng bằng nhiều cách khác nhau. Chỉ có cách mã hóa các dữ liệu này để phòng trừ điều này. Abylon CRYPTDRIVE tạo ra các ổ mã, "container," 1 cách đơn giản.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Handy Keylogger

  • Handy Keylogger 4.0 là phiên bản mới của phần mềm keylogger đã được nhận giải thưởng, giúp bạn có toàn quyền kiểm soát máy tính, và hoàn toàn không bị phát hiện bởi người khác.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Steganography

  • Có nhiều cách mã hóa khác nhau để bảo mật dữ liệu, trong đó thú vị nhất là cất chúng vào các file hình ảnh bitmap (BMP). Để thực hiện được điều này cần sự hỗ trợ của phần mềm Steganography, sản phẩm miễn phí của tác giả Nasyrov Renat.
  • Xếp hạng: 3 4 Phiếu bầu
;
Xem thêm Bảo mật