Lập kế hoạch theo dõi sự kiện

Link Download Lập kế hoạch theo dõi sự kiện chính:
🖼️
🖼️
  • Lịch 2013-2014 Template Lịch 2013-2014

  • Không có lý do gì để bỏ lỡ những ngày tháng quan trọng khi bạn sử dụng mẫu lịch gồm 2 năm 2013-2014 này. Lịch này có các chữ số cực lớn giúp bạn dễ nhận biết. Khi bạn viết hoặc gõ lên chúng, bạn vẫn có thể nhìn thấy chữ số đó bên dưới nền.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Mẫu Office