LibreOffice 6.2.5

Tải xuống LibreOffice 6.2.5

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Microsoft Office 2010 Filter Packs (64 bit) Tìm kiếm nội dung tập tin

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Microsoft Office 2010 Filter Pack cho phép bạn tìm kiếm nội dung trong các tập tin. Sử dụng đối với Microsoft Search Services (Sharepoint, SQL, Exchange, Windows Search).
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.574

🖼️ MS Publisher Print Multiple Files Software In nhiều file MS Publisher

🖼️
 • Phát hành: Sobolsoft
 • MS Publisher Print Multiple Files Software là phần mềm hữu ích để hỗ trợ bạn in nhiều file MS Publisher mà không cần phải mở từng cái một.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 410

🖼️ Examine32 Text Search

🖼️
 • Phát hành: Aquila Software
 • Examine32 Text Search là một chương trình tìm kiếm văn bản trong các tập tin trên đĩa cứng của bạn. Một ứng dụng tìm kiếm nhanh chóng và linh hoạt.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 291

🖼️ Microsoft Office Servers Language Pack 2007 Service Pack 2 (64 bit) Gói cập nhật SP2 cho Office Servers Language Pack 2007

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Service Pack 2 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho tất cả các phiên bản 64 bit của Microsoft Office Servers Language Pack 2007. Ngoài việc sửa lỗi các sản phẩm nói chung còn bao gồm cải tiến tính ổn định, hiệu suất và tính bảo mật.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 439

🖼️ Texts 0.15 Chương trình soạn thảo văn bản

🖼️
 • Phát hành: Text
 • Texts là phần mềm soạn thảo dễ sử dụng. Ứng dụng này cho phép người dùng định dạng văn bản có các thuộc tính của file HTML và cho phép xuất tài liệu dưới dạng tệp RTF hoặc HTML.
 • windows Version: 0.15.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 282
Xem thêm Phần mềm soạn thảo