LibreOffice 6.3.2

Tải xuống LibreOffice 6.3.2

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ TextCoder Alpha

🖼️
 • Phát hành: Xenone
 • TextCoder là một công cụ nhỏ, đơn giản dễ sử dụng, được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java sử dụng thuật toán tạo mặt nạ từ mật khẩu để mã hóa văn bản.
 • windows
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.687

🖼️ TechnoCom Advance Word Find & Replace Tìm kiếm và thay thế trong Word

🖼️
 • Phát hành: TechnoCom
 • Advance Word Find & Replace là phần mềm hữu ích để hỗ trợ bạn tìm, thay thế nhiều từ và cụm từ trong các file tài liệu MS Word 2000, 2003, 2007, 2010 với định dạng doc/docx/rtf.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.004

🖼️ Excel Save Sheets As Images Software Lưu bảng tính Excel dưới dạng hình ảnh

🖼️
 • Phát hành: Sobolsoft
 • Excel Save Sheets As Images Software là giải pháp hữu hiệu để hỗ trợ bạn lưu trữ nhiều bảng tính Excel khác nhau dưới dạng hình ảnh.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 546

🖼️ Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 2 Gói cập nhật SP2 cho Office Compatibility Pack

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Service Pack 2 cung cấp các bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Office Compatibility Pack đối với file định dạng Word, Excel, và PowerPoint 2007.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.273

🖼️ Batch Doc To CHM Generator

🖼️
 • Phát hành: Batchwork Software
 • Batch Doc To CHM Generator là một ứng dụng dễ sử dụng giúp bạn chuyển đổi văn bản sang file CHM Help
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 853
Xem thêm Phần mềm soạn thảo