Lịch đổi ca làm việc của nhân viên

Link Download Lịch đổi ca làm việc của nhân viên chính:

🖼️ Ngân sách sự kiện tiếp thị Template Ngân sách sự kiện tiếp thị

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Theo dõi kế hoạch sự kiện tiếp thị của bạn với mẫu ngân sách này. Thiết lập loại chi phí khác nhau và ước tính chi phí của mỗi sự kiện, với các loại biểu đồ khác nhau.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 145

🖼️ Menu Template Menu

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu menu này lý tưởng cho bữa tiệc trang trọng hoặc các dịp khác. Tìm kiếm mẫu thiệp mời phù hợp để hoàn chỉnh bộ thiệp của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.321

🖼️ Trình bày chiến lược bán hàng Template Trình bày chiến lược bán hàng

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Thuyết phục khách hàng hoặc ban lãnh đạo với đề xuất chiến lược bán hàng của bạn. Thật dễ dàng khi bạn sử dụng mẫu này để hướng dẫn bạn với phần nội dung mẫu bao gồm một danh sách sản phẩm, lợi nhuận các năm trước đó, nghiên cứu bán hàng, các sản phẩm mới được đề xuất, biểu đồ hoàn vốn đầu tư, điều khoản và điều kiện, chiến lược, lịch trình.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 983

🖼️ Ngân sách đại học hàng tháng Mẫu template Ngân sách đại học hàng tháng

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Cho phép một sinh viên đại học theo dõi ngân sách hàng tháng của họ đơn giản bằng cách nhập thông tin vào nhiều thể loại có thể tùy chỉnh.
 • windows

🖼️ Phân tích lợi nhuận khách hàng Template Phân tích lợi nhuận khách hàng

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Xác định lợi nhuận của khách hàng với mẫu này để theo dõi hoạt động khách hàng, doanh thu và giá vốn hàng bán cho mỗi phân khúc khách hàng. Tóm tắt số liệu đồ thị cho một đánh giá trực quan nhanh chóng của chi phí so với lãi, lỗ.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 247
Xem thêm Mẫu Office