Lịch đổi ca làm việc của nhân viên Template lịch đổi ca làm việc của nhân viên

Tải về

3 (1) Microsoft Miễn phí 2.368 Dung lượng: 31,1 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8

Kế hoạch lịch trình làm việc của công ty bạn với mẫu này bao gồm làm việc 8 giờ cho 6 nhân viên trên 7 ngày. Phân công trách nhiệm công việc, và tổng số giờ mỗi ngày được tính toán tự động.

Lịch đổi ca làm việc của nhân viên

Phù hợp với Microsoft Excel 2013.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 31,1 KB
  • Lượt xem: 3.154
  • Lượt tải: 2.368
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm