Báo cáo điều chỉnh vốn chủ sở hữu Template Báo cáo điều chỉnh vốn chủ sở hữu

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 87 KB
  • Lượt xem: 341
  • Lượt tải: 314
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Mẫu này được thiết kế để cung cấp các nhóm tài chính kế toán với một mô hình nào đó để phá vỡ và phân tích sự chuyển động của đồng vốn trong một thời gian nhất định.

Báo cáo điều chỉnh vốn chủ sở hữu

Phù hợp với Microsoft Excel 2007, 2010, 2013.

Liên kết tải về