Magic Transfer 2.3 dự phòng

Tải xuống Magic Transfer 2.3 dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Magic Transfer 2.3 dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download Magic Transfer 2.3 chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ SimpleAuthority 4.3 Phần mềm hỗ trợ bảo mật

🖼️
 • Phát hành: simpleauthority com
 • SimpleAuthority là một Certification Authority (CA) đầy đủ chức năng, được thiết kế để sử dụng dễ dàng hơn. Chương trình này tạo và quản lý các key và các chứng chỉ cho người dùng và máy chủ có thể sử dụng để bảo mật email, truy cập VPN, client/server SSL
 • windows Version: 4.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 289

🖼️ ICEOWS 4.20b

🖼️
 • Phát hành: Rapha MOUNIER
 • ICEOWS là tiện ích nén của Windows sử dụng định dạng ARJ (hay còn gọi ArjFolder). Có thể giải nén, kiểm tra và đọc các file lưu trữ dưới các định dạng ZIP, GZIP, TAR, CAB, RAR, ACE, PK3, ... cũng như khả năng tạo file nén tự bung.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.344

🖼️ ISO Toolkit 5.0 Phần mềm chuyển đổi ảnh ISO

🖼️
 • Phát hành: Shashi Kumar Sinha
 • Iso Tookit là một chuẩn ISO miễn phí, cho phép bạn tạo các ảnh ISO miễn phí, sao chép ảnh ISO từ đĩa CD/DVD, chuyển đổi ảnh ISO, NRG, CUE, nén các định dạng ảnh ISO, NRG, BIN và CUE
 • windows Version: 5.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 174

🖼️ OrgCourier for Workgroup

🖼️
 • Phát hành: OrgBusiness Software
 • OrgCourier for Workgroup là một phiên bản của OrgCourier, với tất cả các tính năng của phiên bản chuẩn, nhưng với các khả năng phụ để có thể chia sẻ dữ liệu tại thời điểm thực qua mạng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 504

🖼️ Easy 7-Zip 0.1 Tiện ích nén và giải nén tệp tin miễn phí

🖼️
 • Phát hành: James Hoo
 • Easy 7-Zip là một tiện ích nén tệp tin với các tính năng tương tự như công cụ giải nén mạnh mẽ 7-Zip.
 • windows Version: 0.1.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.030
Xem thêm Nén - Giải nén