Magic Transfer 2.3

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 909 KB
  • Lượt xem: 2.440
  • Lượt tải: 2.430
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows NT/2000/XP/2003 Server/Vista
Giới thiệu

Magic Trasfer hỗ trợ bạn sao lưu các thiết lập của PC thành một tập tin , từ đó bạn có thể dễ dàng đồng bộ hóa với máy tính khác với tốc độ làm việc cực nhanh.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.