Mẫu ngân sách phân tích kịch bản

Link Download Mẫu ngân sách phân tích kịch bản chính:

🖼️ Báo cáo hàng năm Template Báo cáo hàng năm

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Hãy sử dụng mẫu báo cáo hàng năm cổ điển này để tạo một báo cáo tuyệt vời cho doanh nghiệp của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 134

🖼️ Biểu đồ chất lượng sản phẩm Template Biểu đồ chất lượng sản phẩm

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Theo dõi quy trình chất lượng sản xuất với bảng mẫu này. Nhập dữ liệu hàng ngày vào bảng tính, biểu đồ sẽ hiển thị đồ họa các giá trị trung bình và giới hạn kiểm soát thấp hơn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 153

🖼️ Ngân sách công ty 18 giai đoạn Template Ngân sách công ty 18 giai đoạn

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Người dùng kinh doanh sẽ thấy mẫu ngân sách này rất hữu ích. Nhập vào ngày bắt đầu và khoảng thời gian của mỗi giai đoạn và xem 18 giai đoạn sẵn sàng cho thu nhập và chi phí. Thu nhập ròng sau đó được tính toán tự động.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 272

🖼️ Tóm tắt các tài khoản chính Template Tóm tắt các tài khoản chính

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu này theo dõi hoạt động và đặc điểm của 20 khách hàng, một phần quan trọng của kế hoạch chiến lược bán hàng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 64

🖼️ Bằng khen học sinh tiểu học Template Bằng khen học sinh tiểu học

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Các em nhỏ sẽ vô cùng rạng rỡ khi được giáo viên của trường tặng bằng khen có hình ảnh một cậu bé đang cầm cúp và một cô bé đang nhận được ngôi sao vàng như một sự công nhận cho những thành tích của các em.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 758
Xem thêm Mẫu Office