MediaFire Desktop 1.8.12.11026

Link Download MediaFire Desktop chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ Puma's Share Manager

🖼️
 • Phát hành: Lazar Laszlo
 • Puma's Share Manager thiết kế để cung cấp cho bạn một ứng dụng quản lý chia sẻ. Đồng thời giúp bạn có quyền truy cập được cơ sở dữ liệu để xem dễ dàng và phục hồi dữ liệu nếu bạn bị mất hoặc bị
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 462

🖼️ Syncplicity Business Edition 2.0 Đồng bộ và chia sẻ dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Syncplicity
 • Syncplicity Business Edition cung cấp hệ thống quản lý tập tin độc lập và có tính bảo mật cao, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.
 • windows Version: 2.0.3856

🖼️ Acronis True Image 2021 Phần mềm sao lưu và khôi phục hệ thống

🖼️
 • Phát hành: Acronis
 • Acronis True Image 2021 được biết đến với tính năng chính là sao lưu và phục hồi dữ liệu. Acronis True Image có thể tạo ra các ổ đĩa, và khôi phục chúng khi bạn cần làm sạch hệ thống.
 • windows Version: 2021
 • Đánh giá: 52
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 80.324

🖼️ Send Anywhere 1.9 Chia sẻ dữ liệu miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Estmob
 • Send Anywhere là công cụ chia sẻ dữ liệu nhanh chóng và rất tiện ích cho phép chia sẻ dữ liệu số ngay lập tức dựa trên công nghệ mạng ngang hàng P2P mà không cần tới công nghệ lưu trữ đám mây điện toán.
 • windows Version: 1.9.7.1
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.251

🖼️ Effective File Search 6.8 Phần mềm hỗ trợ tìm kiếm tập tin nâng cao

🖼️
 • Phát hành: SOW
 • Effective File Search là công cụ tìm kiếm tập tin mạnh mẽ, hiệu quả và dễ sử dụng. Effective File Search 6 sẽ giúp bạn tìm kiếm bất kì tập tin nào trên máy tính và mạng local.
 • windows Version: 6.8.1
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.159
Xem thêm Lưu trữ - Đồng bộ - Chia sẻ