Microsoft DirectX Drivers Redistributable dự phòng

Tải xuống Microsoft DirectX Drivers Redistributable dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Microsoft DirectX Drivers Redistributable dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được

Link Download Microsoft DirectX Drivers Redistributable chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ VB-Audio Virtual Cable (VB-Cable) 1.0 Driver âm thanh hỗ trợ audio cho máy tính

🖼️
 • Phát hành: Vincent Burel
 • VB-Audio Virtual Cable (VB-Audio Cable hay VB-Cable) là driver audio hữu hiệu và mạnh mẽ cho máy tính Windows, giúp kết nối nhiều phần mềm audio trong thời gian thực, chuyển audio giữa các ứng dụng, cung cấp các thông tin và mang đến nhiều lựa chọn thiết lập cài đặt.
 • windows Version: 1.0.3.8
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.211

🖼️ Realtek AC\'97 Vista Driver 6.0.1.6213 WHQL

🖼️
 • Đánh giá: 58
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22.819

🖼️ Creative Sound Blaster Audigy Value/SE/LS and Sound Blaster Live! 24-bit Driver 1.04.0065

🖼️
 • Phát hành: Creative
 • Driver hỗ trợ: Sound Blaster Audigy Value/SE/LS, hoặc Sound Blaster Live! 24-bit.
 • windows
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21.933

🖼️ DirectX Redistributable November 2010

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • DirectX Redistributable November 2010
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.425

🖼️ Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver 5.12 Driver âm thanh Dell ADI

🖼️
 • Phát hành: Dell
 • Driver card âm thanh Dell ADI AD1981B Integrated Audio Driver phiên bản 5.12.01.4050.
 • windows Version: 5.12.01.4050
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36.857
Xem thêm Card âm thanh