Creative Sound Blaster Audigy series Driver 2.18.0001 Driver card âm thanh

Tải về
2,8 (9) Creative Miễn phí 19.468 Dung lượng: 34,9 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7

Creative Sound Blaster Audigy series Driver phiên bản 2.18.0001 là driver card âm thanh Creative.

Driver card âm thanh hỗ trợ các thiết bị như:

 1. Creative Sound Blaster Audigy including Platinum and Platinum eX series
 2. Creative Sound Blaster Audigy 2 including Platinum, Platinum eX, and Value series
 3. Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS including Platinum and Platinum Pro series
 4. Creative Sound Blaster Audigy 4 Pro and Sound Blaster Audigy 4
 5. Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS Notebook PCMCIA
2,8 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 2.18.0001
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 34,9 MB
 • Lượt xem: 19.828
 • Lượt tải: 19.468
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7