Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS Notebook Beta Driver

Tải về
3,5 (6) Creative Miễn phí 16.244 Dung lượng: 34,5 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP / Windows 2003 / Windows Vista

Driver hỗ trợ:

* Creative Sound Blaster Audigy bao gồm Platinum và Platinum eX series
* Creative Sound Blaster Audigy 2 bao gồm Platinum, Platinum eX, và Value series
* Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS bao gồm Platinum và Platinum Pro series
* Creative Sound Blaster Audigy 4 Pro và Sound Blaster Audigy 4
* Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS Notebook PCMCIA

3,5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 34,5 MB
  • Lượt xem: 16.309
  • Lượt tải: 16.244
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP / Windows 2003 / Windows Vista