Microsoft PowerPoint 2019

Tải xuống Microsoft PowerPoint 2019

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Microsoft PowerPoint 2019 được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Link Download Microsoft PowerPoint 2019 chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • Fuzzy Duplicate Finder

 • Fuzzy Duplicate Finder hỗ trợ bạn tìm tất cả các lỗi trên bảng tính, chẳng hạn như lỗi chính tả, các từ viết sai và hỗ trợ người dùng xử lý những gì tiện ích này tìm thấy
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Spartan U3 Multi Clipboard Tạo bộ nhớ ảo

 • Spartan U3 Multi Clipboard có tất cả các tính năng mà bạn mong đợi, như xem trước clip, âm thanh, dấu trang web tự động...nó cho phép bạn chọn từ lên đến 150 trước lưu đoạn phim mà không cần nhấp vào, di chuyển hoặc lựa chọn các nhóm...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Informatik Markup Đánh dấu các tài liệu đã quét

 • Informatik Markup cho phép bạn đánh dấu các tài liệu đã quét. Nó có các tùy chọn và tính năng như: cho phép vẽ bằng tay, hay các dòng kẻ, mũi tên, hình thù, đường dẫn, dấu hoa thị…
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Flying Logic Professional

 • Flying Logic - là một công cụ mạnh mẽ hỗ trợ phân tích thiết kế hệ thống và ý tưởng các dự án kinh doanh hoặc phần mềm. Phần mềm với giao diện trực quan dễ dàng sử dụng, sẽ giúp bạn xây dựng các ý tưởng một cách logic và có hệ thống...
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
;
Xem thêm Phần mềm soạn thảo