Microsoft PowerPoint 2019 (tiếng Việt)

Tải xuống Microsoft PowerPoint 2019 (tiếng Việt)

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Microsoft PowerPoint 2019 (tiếng Việt) được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Link Download Microsoft PowerPoint 2019 chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • Flip Reader Đọc sách điện tử dạng Flip

 • Flip Reader là một ứng dụng miễn phí giúp người dùng có thể đọc sách điện tử thuộc định dạng *.fbr (tạo ra bởi các chương trình như Flip PDF, Flip PDF Professional, Flip Shopping Catalog và Flip Corporate Edition) hoặc *.zip.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Abdio Hex Editor

 • Abdio Hex Editor là một trình soạn thảo HEX mạnh mẽ để chỉnh sửa các tập tin HEX. Hỗ trợ kéo - thả, tìm kiếm và thay thế tập tin.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Recovery Toolbox for Word

 • Recovery Toolbox for Word được sử dụng để khôi phục hiệu quả thông tin văn bản từ các file dữ liệu Microsoft Word. Nó cho phép người dùng giảm thiểu nguy cơ mất dữ liệu quan trọng.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Dialup Password Recovery

 • Khôi phục lại mật khẩu dial-up, RAS, ADSL và VPN trong Windows 7, Vista, 2008, XP, 2003, 2000.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Phần mềm soạn thảo