Microsoft SQL Server 2008 Express Service Pack 3

Tải xuống Microsoft SQL Server 2008 Express Service Pack 3

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Drupal 8.2 Phát triển phần mềm với Drupal CMS

🖼️
 • Phát hành: Drupal
 • Drupal là hệ thống quản lý nội dung CMS miễn phí và mã nguồn mở, được sử dụng để phát triển phần mềm dựa theo nền tảng mô-đun.
 • windows Version: 8.2.4
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.672

🖼️ Absolute Color Picker

🖼️
 • Phát hành: Eltima Software
 • Absolute Color Picker là một chương trình giúp bạn chọn các màu sắc bằng bảng nhiều màu khác nhau và chuyển đổi chúng sang kiểu trình bày dựa theo HTML.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.809

🖼️ DEWizardX

🖼️
 • Phát hành: DB Software Laboratory
 • ActiveX này giúp bạn load và export dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau chẳng hạn như các file với bề rộng có định hoặc nguồn dữ liệu ODBC vào Oracle, MS SQL Server hoặc cơ sở dữ liệu tương đồng ODBC và ngược lại.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 403

🖼️ MySQL to Oracle Chuyển đổi dữ liệu từ MySQL sang Oracle

🖼️
 • Phát hành: Intelligent Converters
 • MySQL to Oracle là chương trình để chuyển database của MySQL sang định dạng file database của sever Oracle.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 467

🖼️ Virtual Volume SDK 2.5 Bộ công cụ tạo đĩa ảo

🖼️
 • Phát hành: SoftPerfect Research
 • Virtual Volume Software Development Kit (Virtual Volume SDK) là một công cụ hỗ trợ lập trình viên tạo ra các ứng dụng liên quan đến đĩa ảo.
 • windows Version: 2.5.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 106
Xem thêm Database