DEWizardX

Tải về
3 (1) DB Software Laboratory Dùng thử 403 Dung lượng: 4,1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT

ActiveX này giúp bạn load và export dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau chẳng hạn như các file với bề rộng có định hoặc nguồn dữ liệu ODBC vào Oracle, MS SQL Server hoặc cơ sở dữ liệu tương đồng ODBC và ngược lại. Chương trình sử dụng API nguyên bản và có thể thực hiện việc tính toán trong suốt quá trình during, có thể thực thi các câu lệnh SQL trước và sau khi Import hay Export. Ngoài ra chương trình còn gồm có hệ thống bản ghi lỗi, file ghi bị từ chối nhận và một bộ expression builder tích hợp. Cho phép lọc dữ liệu nguồn.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4,1 MB
  • Lượt xem: 407
  • Lượt tải: 403
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các link tải khác: