Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Graphics Driver dự phòng

Tải xuống Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Graphics Driver dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Graphics Driver dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Link Download Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Graphics Driver chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • GeForce 256 (WinNT SP6) 71.84

  • Hỗ trợ cho các dòng GeForce 6 GPUs Thiết lập và các tùy chỉnh hiển thị HDTV mạnh
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
;
Xem thêm Card đồ hoạ