Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Graphics Driver 14.32.4.4926 Driver đồ họa Mobile Intel 945GM

Tải về

4 (14) Intel Miễn phí 18.909 Dung lượng: 17,3 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/2000

Driver card đồ họa Mobile Intel 945GM Express Chipset Family Graphics Driver phiên bản 14.32.4.4926, hỗ trợ:

 • Intel(R) 945G Express Chipset
 • Intel(R) 945GZ Express Chipset
 • Intel(R) 946GZ Express Chipset
 • Intel(R) G31 Express Chipset
 • Intel(R) G33 Express Chipset
 • Intel(R) G35 Express Chipset
 • Intel(R) G965 Express Chipset
 • Intel(R) Q33 Express Chipset
 • Intel(R) Q35 Express Chipset
 • Intel(R) Q963 Express Chipset
 • Intel(R) Q965 Express Chipset
 • Mobile Intel(R) 940GML Express Chipset
 • Mobile Intel(R) 943GML Express Chipset
 • Mobile Intel(R) 945GM Express Chipset
 • Mobile Intel(R) 945GME Express Chipset
 • Mobile Intel(R) 945GMS Express Chipset
 • Mobile Intel(R) GL960 Express Chipset
 • Mobile Intel(R) GLE960 Express Chipset
 • Mobile Intel(R) GM965 Express Chipset
 • Mobile Intel(R) GME965 Express Chipset
4 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 14.32.4.4926
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 17,3 MB
 • Lượt xem: 19.734
 • Lượt tải: 18.909
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/2000

Liên quan, thay thế