Nvidia GeForce/ION Driver for Windows Vista/7 263.09 WHQL Driver card đồ họa Nvidia GeForce/ION Driver

Tải về
  • Đánh giá:
    4,5 ★ 13 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 96,3 MB
  • Lượt xem: 18.679
  • Lượt tải: 18.488
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Vista/7
Giới thiệu

Driver card đồ họa Nvidia GeForce/ION Driver Release cho Windows Vista/7 32-bit 263.09 WHQL.

Hỗ trợ: GeForce GTX 280, GeForce GTX 260, GeForce 9800 GX2, GeForce 9800 GTX+, GeForce 9800 GTX, GeForce 9800 GT, GeForce 9600 GT, GeForce 9600 GSO, GeForce 9500 GT, GeForce 9500 GS, GeForce 9400 GT, GeForce 9400

0 Bình luận
Sắp xếp theo