Mouse Clicker 1.0

Link Download Mouse Clicker chính:
🖼️
  • Grabilla for screenshot and screencast

  • Làm thế nào để tạo một bản chụp màn hình screenshot hoặc ghi lại screencast và chia sẻ chỉ với một lần kích? Bạn không phải sử dụng phần mềm phức tạp nào khác, chỉ cần sử dụng phần mềm đơn giản này để chụp màn hình hoặc thậm chí là ghi video
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Little Registry Optimizer

  • Little Registry Optimizer là một ứng dụng dễ dàng để phân tích registry và tối ưu hóa Windows nhằm cải thiện tốc độ hoạt động của hệ thống khi hoạt động.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Winaero Tweaker Công cụ tùy chỉnh Windows

  • Winaero Tweaker 0.17.1 là một tiện ích hệ thống hữu ích, mang đến cho người dùng khả năng tùy chỉnh và thực hiện các thay đổi trên hệ điều hành Windows.
  • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu
;
Xem thêm Tiện ích máy tính