Navicat for MySQL 15.0.12 (64-bit)

Tải xuống Navicat for MySQL 15.0.12 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Convert .NET 8.0 Chuyển đổi code từ Csharp sang VB.Net

🖼️
 • Phát hành: fish
 • Đây là công cụ chuyển đổi code từ Csharp sang VB.Net. Chỉ cần chép code vào TextBox bên dưới và nhấn nút C# Convert VB.NET. Công cụ này hỗ trợ cả cú pháp .NET 3.5 và nó còn là một công cụ độc lập mà không cần cài đặt.
 • windows Version: 8.0.6169
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 834

🖼️ Access to Oracle Chuyển đổi dữ liệu từ Access sang Oracle

🖼️
 • Phát hành: Intelligent Converters
 • Access to Oracle là chương trình chuyển database của Microsoft Access sang định dạng file database của sever Oracle.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 484

🖼️ UltraEdit for Linux (32 bit)

🖼️
 • Phát hành: IDM Computer Solutions
 • IDM UltraEdit dùng để chỉnh sửa Text (văn bản), HEX, HTML và một số ngôn ngữ lâp trình khác.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 758

🖼️ Visual Ribbon Creator 0.1

🖼️
 • Phát hành: Michael Chourdakis
 • Như chúng ta đều biết Ribbon là một trong những tính năng được giới thiệu bởi Microsoft trong các ứng dụng của họ và Office 2007 là một trong số đó. Và trong phiên bản Windows 7, kiểu giao diện Ribbon cũng đã được Microsoft xây dựng cho Paint và Wordpad.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.510

🖼️ DEWizardX

🖼️
 • Phát hành: DB Software Laboratory
 • ActiveX này giúp bạn load và export dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau chẳng hạn như các file với bề rộng có định hoặc nguồn dữ liệu ODBC vào Oracle, MS SQL Server hoặc cơ sở dữ liệu tương đồng ODBC và ngược lại.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 403
Xem thêm Database