Navicat for MySQL 15.0.12 (64-bit)

Tải xuống Navicat for MySQL 15.0.12 (64-bit)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ Microsoft Visual Studio 2010 Premium Phần mềm hỗ trợ lập trình

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Microsoft Visual Studio 2010 Premium giúp đơn giản hóa mọi công việc, hỗ trợ lập trình viên thiết kế, code, thử nghiệm và triển khai ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.409

🖼️ Aurel Basic RC2

🖼️
 • Phát hành: Vidlanovic Zlatko Aurel
 • Phần mềm này được tạo ra để giúp những người mới bắt đầu có thể nhanh chóng làm quen với các khái niệm cơ bản về lập trình.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.507

🖼️ Absolute Color Picker

🖼️
 • Phát hành: Eltima Software
 • Absolute Color Picker là một chương trình giúp bạn chọn các màu sắc bằng bảng nhiều màu khác nhau và chuyển đổi chúng sang kiểu trình bày dựa theo HTML.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.809

🖼️ Python 3.8 Ngôn ngữ lập trình cơ bản

🖼️
 • Phát hành: Python Software Foundation
 • Python 3.8.5 là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng động, có thể dùng để phát triển nhiều loại phần mềm khác nhau. Tải Python miễn phí.
 • windows Version: 3.8.5
 • Đánh giá: 21
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.802

🖼️ ASP.NET Code Library

🖼️
 • Phát hành: OverZone Software
 • ASP.NET Code Library là một công cụ giúp người dùng dễ dàng quản lý mã nguồn của mình (30 ngôn ngữ được hỗ trợ), giữ mã nguồn có tổ chức, lưu dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu được mã hóa an toàn, dán đoạn mã một cách nhanh chóng, đồng bộ hóa dữ ……
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.183
Xem thêm Database