Navicat for MySQL 15.0.12

Tải xuống Navicat for MySQL 15.0.12

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

🖼️ SmartCVS Professional

🖼️
 • Phát hành: SyntEvo
 • SmartCVS Professional là một công cụ CVS mạnh mẽ và rất dễ sử dụng, có chứa tất cả các công cụ cần thiết (SSH-client, so sánh file).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 277

🖼️ OraDump to MySQL Chuyển đổi file dump Oracle sang MySQL

🖼️
 • Phát hành: Intelligent Converters
 • OraDump to MySQL là chương trình chuyển đổi các tập tin dump Oracle vào database của MySQL. Tùy thuộc vào quyền của bạn trên sever, có thể xuất dữ liệu Oracle vào cơ sở dữ liệu mới hoặc ghi đè lên nội dung của cơ sở dữ liệu MySQL đang có.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 727

🖼️ Microsoft Kodu Game Lab 1.4 Hỗ trợ trẻ em lập trình game

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Microsoft Kodu Game Lab là phần mềm miễn phí cho phép các em nhỏ có thể lập trình và viết nên trò chơi của chính mình với sự hỗ trợ của ngôn ngữ Kodu.
 • windows Version: 1.4.11.0
 • Đánh giá: 25
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.693

🖼️ Visual Ribbon Creator 0.1

🖼️
 • Phát hành: Michael Chourdakis
 • Như chúng ta đều biết Ribbon là một trong những tính năng được giới thiệu bởi Microsoft trong các ứng dụng của họ và Office 2007 là một trong số đó. Và trong phiên bản Windows 7, kiểu giao diện Ribbon cũng đã được Microsoft xây dựng cho Paint và Wordpad.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.509

🖼️ MySQL to Access Chuyển đổi dữ liệu từ MySQL sang Access

🖼️
 • Phát hành: Intelligent Converters
 • MySQL to Access là chương trình chuyển đổi database MySQL sang định dạng Microsoft Access.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 511
Xem thêm Database