Ngân hàng đề thông minh iQB 8.0

Link Download Ngân hàng đề thông minh iQB chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️ GPS TrackMaker 13.8 Xử lý các dạng dữ liệu GPS

🖼️
 • Phát hành: Geo Studio Technology
 • Phần mềm GPS TrackMaker dùng để xử lý, hiển thị, nhập xuất các dạng dữ liệu GPS fomat chuẩn, dùng cho các hệ GIS từ các loại máy GPS của các hãng phổ thông Magelan, Garmin...
 • windows Version: 13.8.517
 • Đánh giá: 38
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44.114

🖼️ Alphabet Blocks Phần mềm học chữ cái tiếng Anh

🖼️
 • Phát hành: SandyFordStudio
 • Alphabet Blocks là phần mềm học tiếng Anh cho bé nằm trong chương trình tin học lớp 3 của cấp tiểu học.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 361

🖼️ logology

🖼️
 • Phát hành: Dmitriy Pinaev
 • logology là một ứng dụng nhỏ, đơn giản, dễ sử dụng được thiết kế đặc biệt để giúp bạn học từ nước ngoài.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.151

🖼️ Linguarde

🖼️
 • Phát hành: MindSpec Software
 • Linguarde là chương trình biên dịch ngôn ngữ dành cho hệ điều hành Windows dưới sự kiểm soát của Google Translator.
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.400

🖼️ Teach2000 8.53 Soạn bài thi trắc nghiệm

🖼️
 • Phát hành: Basement nl
 • Chương trình Teach2000 là một công cụ rất hay giúp bạn soạn các bài thi trắc nghiệm, tự luận trên máy tính nhanh như chớp để phục vụ cho công tác giảng dạy trên máy tính của mình.
 • windows Version: 8.53
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.158
Xem thêm Hỗ trợ học tập