English to Vietnamese Translator Dịch Anh - Việt miễn phí trên PC

Tải về

4,3 (66) AdeptDict Dùng thử 61.660 Dung lượng: 2,2 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7

English to Vietnamese Translator là một ứng dụng từ điển miễn phí giúp dịch nhanh chóng và chính xác nội dung web, bức thư, chat, email giữa tiếng Anh và tiếng Việt.

English to Vietnamese Translator sử dụng sức mạnh của các công nghệ dịch ngôn ngữ trên Internet và cho phép bạn dễ dàng và nhanh chóng dịch chính xác nội dung các trang web, các bức thư, nội dung chat, và email giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Ứng dụng này hỗ trợ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, hỗ trợ dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, tương thích 100% Unicode, mã hóa văn bản Unicode sang bất kì định dạng ANSI nào cũng như hỗ trợ cài đặt/tháo gỡ.

4,3 (66) Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,2 MB
  • Lượt xem: 70.043
  • Lượt tải: 61.660
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế