NK2Edit (32 bit) 3.37

Link Download NK2Edit (32 bit) chính:
🖼️
  • SmartSerialMail Gửi email hàng loạt theo danh sách

  • Với Smart Serial Mail, bạn có thể gửi email theo danh sách định trước nhưng không giới hạn email được gửi đi, và bạn cũng có thể quản lí việc gửi email hàng loạt dễ dàng hơn.
  • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu
🖼️
  • Element Browser

  • Element Browser là một trình duyệt web mạnh mẽ, hiện đại và có giao diện rất kiểu cách. Với khả năng bảo mật chưa từng có, giao diện người dùng bóng bẩy và nhiều tính năng tuyệt vời khác.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • IncrediMail Xe

  • IncrediMail là chương trình email cao cấp, giàu tiện ích, nó cung cấp cho bạn những kinh nghiệm mang tính tương tác chưa từng thấy.
  • Xếp hạng: 3 6 Phiếu bầu
;
Xem thêm Quản lý Email