Node.js 11.10.0 (cập nhật tính năng mới nhất)

Tải xuống Node.js 11.10.0 (cập nhật tính năng mới nhất)

Nhấn vào đây nếu quá trình tải xuống chưa bắt đầu.

Báo không tải được

Link Download Node.js chính:

🖼️
🖼️
  • Sublime Text 3 Phần mềm chỉnh sửa ngôn ngữ lập trình
  • Sublime Text 3 build 3211 là phần mềm hỗ trợ ngôn ngữ lập trình có nhiều tính năng tối tân dành cho việc code, đánh dấu và chỉnh sửa văn bản. Người dùng sẽ yêu thích giao diện bắt mắt, các tính năng độc đáo và hiệu quả mà phần mềm này mang lại.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
  • Anjuta
  • Anjuta là một IDE mã nguồn mở, miễn phí cho ngôn ngữ lập trình C và C++. Công cụ này rất dễ cài đặt (ví dụ, chạy lệnh urpmi anjuta trên Mandriva),
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • FmPro Migrator Phần mềm chuyển đổi dữ liệu
  • FmPro Migrator là một công cụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi dữ liệu giữa các nền tảng cơ sở dữ liệu phổ biến hiện nay như: MySQL, Oracle, Access, SQL Server, Sybase, DB2, OpenBase, PostgreSQL, FrontBase, SQLite và Valentina...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Mã nguồn