Node.js 11.10.0

Link Download Node.js chính:

🖼️ EditPlus 5.3 Công cụ hỗ trợ edit code mạnh mẽ

🖼️
 • Phát hành: ES-Computing
 • EditPlus 5.3 là trình soạn thảo văn bản, HTML, PHP, Java, Hex Viewer. EditPlus có khả năng thay thế tốt cho Notepad, cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ cho các lập trình viên và nhà quản trị web.
 • windows Version: 5.3
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.763

🖼️ ProjectCodeMeter

🖼️
 • Phát hành: ProjectCodeMeter
 • ProjectCodeMeter là một công cụ chuyên nghiệp dành cho quản lý dự án để đánh giá và ước tính thời gian, chi phí, độ phức tạp, chất lượng và bảo trì các dự án phần mềm cũng như năng suất của đội phát triển phần mềm bằng cách phân tích mã nguồn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 581

🖼️ RPG Maker VX 1.02 Công cụ làm game RPG

🖼️
 • Phát hành: Enterbrain
 • RPG MAKER VX (RPGVX) là một công cụ chuyên dụng cho việc tạo Game thể loại nhập vai (Role-Playing Games).
 • windows Version: 1.02
 • Đánh giá: 69
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 61.331

🖼️ 1Fh Binary/Hex Editor

🖼️
 • Phát hành: 4 Neurons
 • 1Fh là chương trình cho phép bạn có thể mở các file nhị nguyên phân mà không cần quan tâm đến kích thước của chúng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.914

🖼️ Eclipse IDE for Java Developers 2019-03 R Công cụ lập trình tạo plug-in

🖼️
 • Phát hành: Eclipse Foundation
 • Eclipse là một IDE đa ngôn ngữ được viết trên Java với một hệ thống plug-in mở rộng cho phép người dùng bổ sung nhiều tính năng.
 • windows Version: 2019-03 R
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.545
Xem thêm Mã nguồn