NordLocker

Link Download NordLocker chính:

🖼️ SoftCAT Plus 5.23 Quản lý sắp xếp ứng dụng

🖼️
 • Phát hành: FNProgramvare
 • SoftCAT Plus là một chương trình CSDL được thiết kế để giúp bạn tổ chức lại các phần mềm. SoftCAT không chỉ ra cho bạn biết những phần mềm nào bạn đang có...
 • windows Version: 5.23
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.151

🖼️ Explorer Breadcrumbs 1.3 Phần mềm quản lý thư mục

🖼️
 • Phát hành: Minimalist
 • Explorer Breadcrumbs là một tiện ích giúp bạn được thuận tiện và nhanh chóng hơn mỗi khi phải tìm kiếm nội dung bên trong các thư mục có chứa khá nhiều thư mục con hoặc có rất nhiều cấp.
 • windows Version: 1.3.0.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.767

🖼️ MAGIX Rescue Your Data 6.0 Bảo vệ cơ sở dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Magix Entertainment
 • MAGIX Rescue Your Data là một ứng dụng chuyên nghiệp được thiết kế để bảo vệ dữ liệu của bạn.
 • windows Version: 6.0.406.1035
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 331

🖼️ Backup4all Portable

🖼️
 • Phát hành: Softland
 • Backup4all Portable là phiên bản di động của phần mềm Backup4all Lite, phần mềm sao lưu cho Windows đạt nhiều giải thưởng. Nó bảo vệ dữ liệu đáng giá của bạn khỏi sự mất mát từng phần hay hoàn toàn bằng các task tự động, bảo vệ bằng mật khẩu và nén nó để
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 392

🖼️ Folder Shield 2.0 Ẩn tập tin, thư mục quan trọng

🖼️
 • Phát hành: BAxBEx Software
 • Folder Shield có thể được sử dụng để ẩn bất kỳ thư mục trong hệ điều hành Windows một cách an toàn.
 • windows Version: 2.0.2.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 76
Xem thêm Mã hóa dữ liệu