OHotel 5.2

Link Download OHotel chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
🖼️
  • Simple Dashboards Phần mềm hỗ trợ ra quyết định

  • Simple Dashboards là phần mềm tạo bảng điều khiển (dashboard) hỗ trợ ra quyết định hiệu quả cho các nhà quản lý doanh nghiệp. Với một loạt các yếu tố, công cụ mạnh mẽ để phân tích dữ liệu và lập kế hoạch Simple Dashboards sẽ là trợ lý đắc lực cho bạn khi cần đưa ra các quyết định kinh doanh.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • BarcodeChecker Phần mềm quét mã vạch

  • BarcodeChecker là phần mềm scan và kiểm tra mã vạch trên vé tại các sự kiện. Với BarcodeChecker, bạn sẽ không lo tình trạng vé lậu hay bị sao chép vé bất hợp pháp.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Hỗ trợ doanh nghiệp