PDF-XChange Lite

Link Download PDF-XChange Lite chính:

🖼️ AptDiff 1.6 Tiên ích so sánh file

🖼️
 • Phát hành: Brother Technology
 • AptDiff là tiện ích so sánh và trộn file text / binary cho các hệ điều hành Windows, nó rất hữu ích cho những người thiết kế web, phát triển phần mềm và các lĩnh vực chuyên nghiệp khác.
 • windows Version: 1.6.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.315

🖼️ Disk Sorter (32-bit)

🖼️
 • Phát hành: Flexense Computing Systems Ltd
 • Disk Sorter là một ứng dụng mạnh mẽ dùng để phân loại tập tin. Nó cho phép bạn phân loại các tập tin từ một hoặc nhiều ổ đĩa, thư mục, chia sẻ qua mạng và thiết bị lưu trữ NAS.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 223

🖼️ ClikView 2.1 Xem và chỉnh sửa dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: Spadix Software
 • Với ClikView, bạn có thể xem và chỉnh sửa gần như bất kì file nào mà không phải chạy ứng dụng riêng của file đó. Mở và chỉnh sửa dữ liệu, HTML, rất nhiều file đồ họa, file nén, mã nguồn lập trình, file dữ liệu,....
 • windows Version: 2.1
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.018

🖼️ Piky Basket 2.0.0.21

🖼️
 • Phát hành: Conceptworld
 • Bạn có nhiều file được lưu trữ ở nhiều nơi trong đĩa và muốn sắp xếp nó lại theo sở thích. Cách để thực hiện việc này là dùng phương pháp chép hoặc di chuyển thông thường trong Windows.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.357

🖼️ Portable TaggedFrog 1.1

🖼️
 • Phát hành: Andrei Marukovich
 • Ứng dụng miễn phí này cho phép bạn tố chức các tập tin, tài liệu và các liên kết trang Web dễ dàng...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 375
Xem thêm Nén - Giải nén