PDFCrowd - Chuyển đổi trang web sang pdf

Link Truy cập PDFCrowd - Chuyển đổi trang web sang pdf chính:

🖼️ Bing Microsoft Translator Dịch văn bản trực tuyến

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Bing Translator là công cụ tự động dịch văn bản trực tuyến rất nhanh chóng và hiệu quả.
 • web
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 5.014

🖼️ PDFProtect

🖼️
 • Phát hành: PDFProtect
 • PDFProtect là dịch vụ trực tuyến, cho phép người dùng nhanh chóng và dễ dàng đặt mật khẩu để bảo vệ file PDF mong muốn.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 359

🖼️ Free Online OCR - Nhận dạng ký tự tiếng Việt từ file ảnh, PDF

🖼️
 • Phát hành: Free Online OCR
 • Dịch vụ trực tuyến miễn phí này sẽ giúp bạn chuyển văn bản tiếng Việt trong một file ảnh thành file doc hay text một cách chính xác hơn nhờ hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt.
 • web
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 7.340

🖼️ PDF Hammer

🖼️
 • Phát hành: Nitro PDF Software
 • PDF Hammer là dịch vụ cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi và chỉnh sửa các tập tin PDF ngay trên trình duyệt web của bạn. Ngay sau khi bạn lựa chọn tập tin mà bạn muốn chuyển đổi, bạn cần làm là tải tập tin này lên PDF Hammer.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 2.181

🖼️ FlipSnack

🖼️
 • Phát hành: Smartketer LLC
 • Dịch vụ FlipSnack cho phép bạn chuyển file PDF thành sách lật trang rất độc đáo dùng để chèn vào website hay blog.
 • web
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 775
Xem thêm Phần mềm văn phòng