Personal Cookbook Free for iPad 1.6

Link Download Personal Cookbook Free for iPad chính:

🖼️ Alterme PDF Presenter for iPad Công cụ trình chiếu bài thuyết trình PDF cho iPad

🖼️
 • Phát hành: Alterme
 • Alterme PDF Presenter for iPad là ứng dụng thuyết trình tiện ích giành cho tablet iPad.
 • ios
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 211

🖼️ Xender cho iOS 4.6 Chia sẻ file nhanh giữa iPhone, Android với PC

🖼️
 • Phát hành: Anmobi
 • Xender for iOS 4.6 là công cụ chia sẻ chuyển và nhận file miễn phí, tin cậy từ iPhone, iPad và iPod Touch với Android và máy tính cá nhân.
 • ios Version: 4.6
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 413

🖼️ PDF to Text for iOS 1.0 Chuyển PDF thành văn bản cho iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: xu jianwei
 • PDF to Text for iOS là một tiện ích được thiết kế để chiết xuất văn bản từ file Adobe PDF phục vụ cho việc sử dụng trong các ứng dụng khác của iPhone/iPad.
 • ios Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 62

🖼️ Photo Frames for Facebook for iPhone Lồng khung ảnh và chia sẻ trên Facebook

🖼️
 • Phát hành: Yakamoz
 • Photo Frames for Facebook là ứng dụng lồng khung ảnh và chỉnh sửa chúng được thiết kế đặc biệt dành cho các "tín đồ" của mạng xã hội.
 • ios
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.541

🖼️ Dragon Medical Mobile Recorder for iPhone

🖼️
 • Phát hành: Nuance Communications
 • Dragon Dictation là ứng dụng có khả năng nhận dạng và phân tích giọng nói của người sử dụng, tất cả những gì bạn cần làm là kích hoạt ứng dụng và bắt đầu nói, khi kết thúc...
 • ios
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.537
Xem thêm Lưu trữ - Đồng bộ - Chia sẻ