PhotoFunia for BlackBerry 1.0.1.1

Link Download PhotoFunia for BlackBerry chính:

🖼️
🖼️
  • AFBB Screen Shots for BlackBerry
  • AFBB Screen Shots là ứng dụng cho phép bạn chụp ảnh màn hình và lưu ảnh chụp dưới định dạng PNG hoặc trực tiếp gửi Email.
  • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Chụp & Xử lý ảnh