PhotoResizerQt dự phòng

Tải xuống PhotoResizerQt dự phòng

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống PhotoResizerQt dự phòng được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
Link Download PhotoResizerQt chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • Microsoft Photo Info

  • Một trong những điểm mạnh của dữ liệu số (hình ảnh, âm thanh...) là nó cho phép bạn ghi kèm các siêu dữ liệu (metadata) dùng để lưu trữ thông tin về thời gian, hiệu máy, thời gian phơi sáng, tốc độ ISO, từ khóa, chủ đề và mô tả.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Contenta Converter PREMIUM

  • Contenta Converter PREMIUM là một phầm mềm mạnh mẽ và dễ sử dụng để chuyển đổi và thay đổi kích thước hình ảnh kỹ thuật số của bạn.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Interactive JPEG Optimizer 7.01

  • Khi thiết kế các trang web và trước khi upload chúng lên server, việc tối ưu hóa số lượng hình ảnh JPG hoặc JPEG là một trong những yếu tố quan trọng nhằm tăng tốc độ truy cập cũng như upload chúng. Xin giới thiệu một phần mềm Interactive JPEG Optimizer.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Chỉnh sửa ảnh